Organisation

Nærsikring er et selvstændigt aktieselskab med kontoradresse i Viborg, hvor der er beskæftiget 6 medarbejdere.

Formidling af selskabets forsikringsprodukter sker udelukkende igennem selskabets samarbejdspartnere.

Nærsikring varetager herefter administrationen af forsikringen i tæt samarbejde med sine partnere. 

Bestyrelsen i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S består af følgende personer:

Formand Jørgen Ladekjær - direktør, Vestjylland Forsikring G/S

Næstformand Ole Færch - administrerende direktør, Himmerland Forsikring G/S

Henrik Lavesen - direktør, Thisted Forsikring A/S

Jan Kamp Justesen - administrerende direktør, Lærerstandens Brandforsikring G/S

Direktionen i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S:

Direktør

Henrik Harrestrup
direkte telefonnr. 8725 5672
e-mail: hh@naersikring.dk

Medarbejdere

Salgs- & produktudvikling

Torben Jensen
Salgschef
direkte telefonnr. 8725 5673
mobilnr. 40630163
e-mail: tj@anersikring.dk

Police & økonomi

Helle Eskerod
Økonomiassistent
direkte telefonnr. 8725 5670
e-mail: he@naersikring.dk

Rikke Vesterdal
Økonomi- & adm.chef
direkte telefonnr. 8725 5677
e-mail: rv@naersikring.dk

Skade

Inge Johannessen
Skadebehandler
direkte telefonnr. 8725 5678
e-mail: ijo@naersikring.dk

Jesper Jørgensen
Skadebehandler, cand.jur
direkte telefonnr. 8725 5676
e-mail: jj@naersikring.dk