Hvem skal tegne en arbejdsskadeforsikring?

Alle der antager medarbejdere til varigt, midlertidigt eller forbigående at udføre et stykke arbejde her i landet, er pligtig til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Det er ikke afgørende om arbejdet er lønnet eller ulønnet. Forsikringen skal også omfatte direktører i ApS og A/S samt anpartshavere og aktionærer, hvis de udfører arbejde for virksomheden.

Medlemmer af en arbejdsgivers familie er også omfatte af forsikringen, hvis deres arbejde efter omfang og beskaffenhed kan sidestilles med andre medarbejdere.

Arbejdsgiver og arbejdsgivers ægtefælle er ikke omfattet af forsikringen i en personlig drevet virksomhed, men kan tegne en frivillig forsikring, der dækker efter arbejdsskadelovens regler.