Hvad er en arbejdsskade?

Efter arbejdsdsskadeloven er en arbejdsskade enten:

  • En ulykke, hvorved forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

  • En erhvervssygdom, det vil sige en lidelse, der er opstået ved påvirkninger over en længere periode.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde ulykker til forsikringsselskabet.

Læs mere her om hvordan dette gøres.