Nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker

Reglerne for arbejdsgiveres anmeldelse af en arbejdsulykke er ændret pr. 01.07.2022

Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skulle forholde sig til 3 forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker. Det er nu ensrettet til senest 14 dage efter ulykken er sket.

Fra 1. juli 2022 skal arbejdsgivere derfor anmelde de samme ulykker til arbejdsskadeforsikringen, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet.

De nye anmeldelsesregler er:

  • Har arbejdsulykken medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde, ud over tilskadekomstdagen, skal ulykken anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag.
  • Har arbejdsulykken ikke medført fravær, men arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigende følger efter arbejdsskadesikringsloven, skal ulykken anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.

En arbejdsulykke uden fravær med forventning om erstatningsberettigende følger kan f.eks. være en medarbejder, som på trods af ulykken ikke sygemeldes. Det kan være en medarbejder med en forstuvning, som kan fortsætte sit normale skrivebordsarbejde eller en medarbejder, som har behov for f.eks. fysioterapi efter en ulykke uden fravær.

Alle arbejdsulykker skal fortsat anmeldes via det elektroniske anmeldesystem EASY.

EASY tilgås fra virk.dk Anmeld arbejdsulykke | Virk.

Har du behov for råd eller vejledning om anmeldelse af en arbejdsulykke, så kan du kontakte vores skadeafdeling på tlf. 8661 5011 eller på mailto:skade@naersikring.dk  

Link til informationsskrivelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Nye anmelderegler for anmeldelse af arbejdsulykker | AES.dk