Forsikringsselskabet Nærsikring er specialister i forsikring mod arbejdsulykker.

Forsikringsselskabet Nærsikring er specialister i forsikring mod arbejdsulykker.

Det er lovpligtig for en arbejdsgiver at have en arbejdsskadeforsikring. Nærsikring sælger arbejdsskadeforsikringer til arbejdsgivere som også er kunder hos de forsikringsselskaber som Nærsikring samarbejder med.

En arbejdsskadeforsikring i Nærsikring dækker personskader der er forårsaget af arbejdet. Det er dog en betingelse at skaden er opstået pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning.