Forsikringsbetingelser

På denne side har du mulighed for at læse og hente forsikringsbetingelser for følgende forsikringstyper:

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring - betingelser nr. 200-6 - link til PDF

Frivillig arbejdsulykkesforsikring for selvstændige og medhjælpende ægtefæller - betingelser 400-1 - link til PDF

Frivillig arbejdsulykkesforsikring (grundejer-, ejer- og faglige foreninger) - betingelser 300-2 - link til PDF