Produktinformationer (IPID)

På denne side har du mulighed for at læse og hente produktblade for følgende forsikringstyper:

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring - link til PDF

Frivillig arbejdsulykkesforsikring for selvstændige og medhjælpende ægtefæller - link til PDF