Særligt omkring familie og slægtninges deltagelse

Som udgangspunkt bør arbejdsgiverens familie, herunder børn og slægtninge også være forsikret, hvis deres arbejde efter omfang og beskaffenhed kan sidestilles med andre medarbejdere.

Der er dog tilfælde, hvor forsikringen ikke kan dække en eventuel ulykke, indtruffet under udførelsen af arbejde for arbejdsgiver, nemlig hvor arbejdet vil blive betragtet som en håndsrækning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har på sin hjemmeside beskrevet netop dette begreb. Link til siden kan findes her: AES - håndstækninger, tjenester, vennetjenester, hjælp og arbejdsskadeloven.

Der kan ligeledes downloades en pjece om emnet ved at scrolle ned i bunden af siden i linket, finde "Læs mere" følge linket og på den næste side vælge punket "arbejdsulykker", hvor pjecen kan findes under "øvrige"  - især afsnit 2.2 og afsnit 3 er af betydning for, hvornår et stykke arbejde kan betrages som en håndsrækning og hvornår der er tale om arbejde sidestillet med andre ansatte.