Bidrag til Skadesgarantifonden

Fra 1. januar 2022 skal forsikringsselskaber, der tegner lovpligtige og frivillige arbejdsulykkesforsikringer, opkræve et bidrag til Skadesgarantifonden.

Garantifonden er en sikkerhed for, at der ydes dækning for erstatningskrav til skadelidte, hvis et forsikringsselskab skulle gå konkurs.

Bidraget udgør i 2024 30 kr. pr. ansat (omregnet til fuldtidsansatte) på den lovpligtige arbejdsulykkesforsikring og 30 kr. pr. person, der er omfattet af den frivillige arbejdsulykkesforsikring.

Bidraget fastsættes årligt af Finanstilsynet og vil blive opkrævet som et årligt engangsbeløb på din forsikringspolice.

Bidraget vil blive reguleret, hvis der ændres på antal ansatte på forsikringen.

Hvis forsikringen ophører i løbet af et forsikringsår tilbagebetales bidraget ikke.

Bidraget beregnes på følgende måde:

Fuldtids- og deltidsansatte i alt gange bidrag.

Eksempel 1: 3,8 ansatte * 30 kr. = 114 kr. pr. år. Der oprundes til hele antal kroner.

Du kan også læse mere på www.skadesgarantifonden.dk