Dansk Krisekorps - akut krisehjælp

Kontakt Nærsikring indenfor almindelig kontortid på telefon 8661 5011

Kontakt Dansk Krisekorps udenfor almindelig kontortid på telefon 7022 7610 (døgnvagt)

Nærsikring A/S har indgået samarbejde med Dansk Krisekorps A/S om akut krisehjælp

Dansk Krisekorps A/S oplyser om sig selv:

Efter flere års arbejde med akut krisehjælp, krisestyring og kurser, dannede cand.psych. Mette Nayberg og cand.psych. Morten Holler Dansk Krisekorps i 1994.

I dag tæller Dansk Krisekorps mere ned 500 psykologer og er et datterselskab under AS3. Mette Nayberg, som medejer og administrerende direktør, står stadig i spidsen og yder selv hjælp i specielle situationer, hvor omstændighederne kræver det.

Vi løser typisk to typer af opgaver:

Akutte krisepsykologiske opgaver:

  •     Krisehjælp ved røveri, overfald og ulykker
  •     Forebyggelse via træning og undervisning
  •     Ruster organisationen til uundgåelige hændelser

Udviklingsorienterede organisationspsykologiske opgaver:

  •     Stresshåndtering
  •     Coaching
  •     Konflikthåndtering

Vores ydelser og interventioner bygger på mange års erfaring hentet i krydsfeltet mellem organisatorisk og psykologisk viden.

www.danskkrisekorps.dk