Anmeldelse

En arbejdsgiver skal anmelde alle arbejdsulykker, som antages af kunne begrunde krav på ydelser efter loven, snarest muligt og senest 14 dage efter skaden er indtruffet.

Anmeldelse af arbejdsskader på internettet

Det er lovpligtigt for arbejdsgivere at anmelde en arbejdsskade via det digitale anmeldesystem EASY, selve anmeldelsen foregår via hjemmesiden virk.dk, hvor der er lavet en anmeldeportal til EASY.

Det er ikke længere muligt at anvende papirblanket ved anmeldelse af arbejdsskader.
Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl undervejs, kan EASY support kontaktes på telefon 7010 4041.

Du kan finde yderligere information om anmeldesystemet på Arbejdstilsynets eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. 

Har du ikke et CVR-nr. skal du anmelde skaden via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside - her er link til hjemmesiden, hvor du kan læse om, hvordan du sammen med skadelidte anmelder uden CVR nr. - Anmeld uden CVR nr. Brug eventuelt punktet "Anmeld arbejdsulykke som tilskadekommen".