Anmeldelse
 

En arbejdsgiver skal anmelde alle arbejdsulykker, som antages af kunne begrunde krav på ydelser efter loven, snarest muligt og senest 9 dage efter skaden er indtruffet.

Er skaden ikke anmeldt senest 9 dage efter indtræden, skal skaden anmeldes senest 5 uger efter indtræden, såfremt tilskadekomne på dette tidspunkt forsat ikke har genoptaget sit arbejde i fuldt omfang.

Anmeldelse af arbejdsskader på internettet
Det er lovpligtigt for arbejdsgivere at anmelde en arbejdsskade via det digitale anmeldesystem EASY, selve anmeldelsen foregår via hjemmesiden VIRK.DK, hvor der er lavet en anmeldeportal til EASY.

Det er ikke længere muligt at anvende papirblanket ved anmeldelse af arbejdsskader.
Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl undervejs, kan EASY support kontaktes på telefon 7080 8560.

Du kan finde yderligere information om anmeldesystemet på Arbejdstilsynets eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. 

Har du ikke et CVR-nr. skal du anmelde skaden via den blanket, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udarbejdet til netop denne situation. Blanketten findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside - her er link til blanketten. Du skal anmelde som "Borgere som selv vil anmelde en arbejdsskade".

Anmeldelse af brilleskader
Er briller eller kontaktlinser blevet beskadiget i forbindelse med arbejdet skal der udfyldes en særlig anmeldelsesblanket. Denne blanket kan du hente her i pdf format. (Det er nødvendigt med Acrobat Reader for at læse og udskrive blanketten. Du kan downloade Acrobat Reader gratis her).

Ved at ringe til os på telefon 86 61 50 11 kan vi fremsende anmeldelsen i papirformat.

Anmeldelse af høreapparat
Er et høreapparat blevet beskadiget i forbindelse med arbejdet skal der udfyldes en særlig anmeldelsesblanket. Denne blanket kan du hente her i pdf format. (Det er nødvendigt med Acrobat Reader for at læse og udskrive blanketten. Du kan downloade Acrobat Reader gratis her).

Ved at ringe til os på telefon 86 61 50 11 kan vi fremsende anmeldelsen i papirformat

Anmeldelse af tandskader
Tandskader, opstået i forbindelse med medarbejderens udførelse af arbejdet, anmeldes som alle andre arbejdsskader af arbejdsgiver.

Skaden skal anmeldes på internettet via EASY.

Når Nærsikring har modtaget anmeldelsen, fremsendes en særlig blanket vedrørende tandskade direkte til den tilskadekomne.

Nærsikring A/S

Accepterer cookies fra denne side

Hjemmesiden bruger cookies. De er ufarlige og bruges til bl.a. anonym trafikmåling. Ved brug af vores hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies. Du kan altid slette cookies ved at gå til avancerede indstillinger i din browser.

Acceptér cookies Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies