Forsikringspligt i landbruget

Ifølge lov om arbejdsskade skal alle erhvervsvirksomheder tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring, såfremt der måtte være ansatte, er tale om løs medhjælp eller der gives en ”håndsrækning” – lønnet såvel som ulønnet.

Hvornår er man så en erhvervsvirksomhed?

Det er faktisk underordnet om der er tale om hobbylandbrug, nedlagt landbrug, landbrugspligt eller ej.

Hvis dyr og/eller afgrøder benyttes i erhvervsmæssig henseende, så er man sikringspligtig. Det vil sige, har man nu f.eks. høns og sælger æg ved ”stalddøren”, så betragtes dette som et erhvervsmæssigt udkomme, og man er sikringspligtig over for f.eks. en nabo, der måtte passe dyrene, mens man selv er på ferie.

Har man derimod udelukkende kun dyr som kæledyr og jorden f.eks. er bortforpagtet eller benyttes af kæledyr til græsning og der ikke på nogen måde er en økonomisk gevinst, er der tale om privat husholdning og evt. personskader er omfattet af 400 timers reglen (se artikel om 400 timers reglen).

Nærsikring A/S