Organisation
 

Nærsikring er et selvstændigt aktieselskab med kontoradresse i Viborg, hvor der er beskæftiget 6 medarbejdere.

Formidling af selskabets forsikringsprodukter sker udelukkende igennem selskabets samarbejdspartnere.

Nærsikring varetager herefter administrationen af forsikringen i tæt samarbejde med sine partnere.
 

 

Nærsikring A/S