Skade

Skriv til skadeafdelingen skade@naersikring.dk eller direkte til en medarbejder

 

Sagsbehandler:

Inge Johannessen
direkte telefonnr. 87 25 56 78
e-mail: ijo@naersikring.dk

Sagsbehandler:

Jesper Jørgensen
direkte telefonnr. 87 25 56 76
e-mail: jj@naersikring.dk

Nærsikring A/S