Police

Skriv til policeafdelingen info@naersikring.dk eller direkte til en medarbejder

Økonomiassistent:

Helle Eskerod
direkte telefonnr. 87 25 56 70
e-mail: he@naersikring.dk 
 

Økonomi- & adm.chef:

Rikke Vesterdal
direkte telefonnr. 87 25 56 77
e-mail: rv@naersikring.dk

 

 

Nærsikring A/S