Bestyrelsen i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S består af følgende:


Formand Jørgen Ladekjær - administrerende direktør, Vestjylland Forsikring G/S

Næstformand Ole Færch - administrerende direktør, Himmerland Forsikring G/S

Henrik Lavesen - direktør, Thisted Forsikring A/S

Jan Kamp Justesen - administrerende direktør, Lærerstandens Brandforsikring G/S

Nærsikring A/S