Bestyrelsen i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S består af følgende:


Formand Jørgen Ladekjær - administrerende direktør, Vestjylland Forsikring G/S

Næstformand Ole Færch - administrerende direktør, Himmerland Forsikring G/S

Dennis René Petersen - administrerende direktør, Thisted Forsikring G/S

Jan Kamp Justesen - administrerende direktør, Lærerstandens Brandforsikring G/S

Bestyrelsen har udpeget administrerende direktør Dennis René Petersen som det uafhængige medlem med kvalifikationer i selskabets revisionsudvalg, idet Dennis René Petersen efter bestyrelsens vurdering både via sin uddannelse og sit arbejde opfylder kravene til såvel uafhængighed som kvalifikationer i henhold til bekendtgørelse nr. 1389 af 22. december 2008 om etablering af revisionsudvalg.
 

Nærsikring A/S