Hvad er NemKonto?

NemKonto er navnet på et system til udbetalinger, som er oprettet af det offentlige. Alle med et CPR- / CVR-nr. har en NemKonto. Det er en almindelig bankkonto i dit pengeinstitut. Og da alle offentlige myndigheder benytter NemKonto, får du offentlige ydelser som fx restskat, børnepenge, folkepension osv. indsat på din NemKonto-systemet. NemKonto er ejet af Økonomistyrelsen, men drives af Kommunedata (KMD) i samarbejde med bankerne. Du kan læse mere om NemKonto på: www.nemkonto.dk

Hvornår går vi over til NemKonto?
Vi forventer at gå over til NemKonto 10. november 2008, men da vi er i gang med at opdatere CVR-numre på vores forsikringstagere, vil du derfor i en periode opleve at modtage en check. Er du skadelidt og modtager en løbende ydelse, vil vi selvfølgelig stadigvæk overføre pengene til den konto, du har meddelt os.
 

 

Hvorfor går vi over til NemKonto?
Vi går over til NemKonto, fordi mange af vores forsikringstagere har ønsket at undgå at modtage en check. Du undgår derved, at checks bliver for gamle eller væk, ved at vi indsætter penge direkte på din konto. Desuden letter NemKonto vores interne forretningsgang, således at vi minimerer omkostningerne i forbindelse med udbetalinger. Og så er NemKonto bedre for miljøet, da det begrænser brugen af papir.

 

Hvilken konto er din NemKonto?
Vi ved ikke, hvilken konto der er din NemKonto. Vi henter oplysningen i forbindelse med en udbetaling, så det altid er en gyldig konto, vi overfører pengene til. Du kan kontakte din egen bank eller gå ind på www.nemkonto.dk
for at få at vide, hvilken konto der er din NemKonto. Er du skadelidt og modtager en løbende ydelse, vil vi selvfølgelig stadigvæk overføre pengene til den konto, du har meddelt os.

 

Kan vi hæve penge på din konto?
Nej, vi kan kun indsætte penge på din NemKonto.

 

Har vi lov til at benytte din NemKonto?
Folketinget vedtog en ændring til lov om offentlige betalinger i sommeren 2007, som åbnede mulighed for, at private udbetalere kan benytte NemKonto. Det er et led i regeringens målsætning om at gøre Danmark mere digitalt og lette byrderne for private virksomheder.

 

Bliver dine bankoplysninger gemt?
Nej, ifølge lovgivningen må vi kun benytte kontonummeret i 6 dage, efter vi har hentet dine bankoplysninger. Vi må også kun hente oplysningerne i forbindelse med en udbetaling. Men af hensyn til revision og dokumentation vil vi altid kunne finde frem til, hvilken konto pengene er indsat på. 

 

Kan Skat og staten se, hvilke penge du får fra os?
Nej, det eneste, som registreres i NemKonto, er, at vi har bedt om konto-nummeret på en bestemt dato. Vi oplyser ikke om beløb eller grunden til udbetalingen.

 

Hvad skal du gøre, hvis pengene kommer ind på den forkerte konto?
Kontakt dit pengeinstitut, som kan flytte pengene over på den korrekte konto. De kan også hjælpe dig med at rette din NemKonto, så det er den rigtige konto, der er din NemKonto.

 

Pengene er kommet ind på din ægtefælles bankkonto.
Udbetalingen til en NemKonto afhænger af, hvem i husstanden forsikringen er lavet til. Hvis det ikke er korrekt, skal du give besked, og så retter vi i forsikringen.

 

Ny bank eller nyt NemKontonummer
Vi får automatisk den nye bank/NemKonto oplyst næste gang, vi skal udbetale penge til dig. 

 

Hvordan retter du din NemKonto?
Det kan du gøre ved at henvende dig i dit pengeinstitut eller logge på:
www.nemkonto.dk med din digitale signatur. 

 

Hvad er en digital signatur?
Den digitale signatur er din personlige underskrift på internettet. Du kan bl.a. bruge signaturen til at ordne selvangivelsen, logge på e-boks, skrive dit barn ind i en daginstitution, se dine sundhedsdata m.m. Og du kan også underskrive dokumenter og blanketter, mens du er online.

 

Kan du få os til at indsætte dine penge på en anden konto?
Nej, men du kan ændre din Nemkonto til et andet kontonummer. Dette kan du gøre via dit pengeinstitut eller på www.nemkonto.dk

 

Tilladelse til at benytte NemKonto
Du skal ikke give os tilladelse til, at benytte din NemKonto. Vi må benytte din NemKonto, så længe du ikke siger nej.

 

Kan du nægte, at vi må benytte din NemKonto?
Ja, du har mulighed for at sige nej til, at vi må bruge din NemKonto. Siger du nej, betyder det, at alle fremtidige udbetalinger fra os bliver sendt som check. Dette gælder selvfølgelig for alle dine forsikringer hos os.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke indført et gebyr, som modsvarer vores ekstraudgifter ved at sende dig en check.

 

Ønsker du ikke, at vi benytter din NemKonto, skal du meddele os dette skriftligt.

 

NemKonto er tilknyttet dit CPR-nr.
Vi skal have registreret dit CPR-/CVR-nr. for at kunne benytte NemKonto. I de tilfælde hvor vi ikke har det, sender vi pengene på en check som hidtil.

 

Er du kasserer i en frivillig forening? – hvilken konto overfører vi foreningens penge til?

Det er vigtigt, at foreningen får registreret det korrekte kontonummer, så du ikke blander foreningens og din egen økonomi sammen. I forbindelse med at Folketinget ændrede loven om offentlige betalinger, betød det, at frivillige foreninger skal have et CVR-nr. og en NemKonto, hvis de modtager betalinger fra en offentlig myndighed. Det er gratis for frivillige foreninger at få et CVR-nr.. Har vi ikke registeret et CVR-nr. vil foreningen automatisk modtage en check og vi returnerer pengene til en person/forening, som er nævnt i foreningens postadresse.

 

Er pengene fra os kreditorbeskyttet?
Som hovedregel ikke. Hvis du skylder penge, vil en udbetaling fra os indgå som en almindelig del af din formue. Der er visse erstatninger, som er kreditorbeskyttet, og de vil blive håndteret helt særligt, så loven bliver overholdt.

 

Hvad hvis du skylder penge til det offentlige, bliver din udbetaling fra os så tilbageholdt?
Nej, offentlig gæld modregnes ikke i udbetalinger fra en privat udbetaler.

Registerindsigt
Du kan få registerindsigt i, hvem der har fået dine kontooplysninger udleveret. Du skal blot henvende dig til NemKonto.

 

 

Tjener staten penge på NemKonto?
Vi skal betale, hver gang vi benytter din NemKonto. Det er ikke meningen, at NemKonto skal tjene penge til staten, men målsætningen er, at indtægter og udgifter skal gå lige op.

 

Hvilket kontonummer er dine penge indsat på?
Kan du ikke se dine penge indsat på din NemKonto, skal du undersøge i dit pengeinstitut, om pengene er indgået på en af dine andre konti, eller måske din ægtefælles konti. Kan du stadig ikke finde pengene, kan vores regnskabsafdeling hjælpe dig med at spore betalingen.

 

Tilbage

 

Nærsikring A/S

Accepterer cookies fra denne side

Hjemmesiden bruger cookies. De er ufarlige og bruges til bl.a. anonym trafikmåling. Ved brug af vores hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies. Du kan altid slette cookies ved at gå til avancerede indstillinger i din browser.

Acceptér cookies Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies