Kammeradvokatens undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsen

Kammeradvokaten har den 20. juni afleveret sin rapport vedrørende undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens praksis på erhvervsevnetabsområdet.
Rapporten blev omtalt i DR den 25. juni.
Vil du vide mere og om dette kan have indflydelse på din skadesag, bedes du rette henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen (klik her for kontaktoplysninger). 

Du kan også se på hjemmesiden, hvordan du eventuelt kan få genoptaget din sag(klik her)
Rapporten kan læses i sin helhed på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside (klik her)
Nærsikring A/S