Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring
 

Det kan ofte være vanskeligt at vurdere hvornår en forening skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring og hvilke personer der er omfattet af forsikringen.


Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet en vejledning om foreningers pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. Denne vejledning kan være en hjælp til alle dem, der ønsker at vide mere om, hvornår foreninger er pligtige til at tegne arbejdsskadeforsikring samt hvem der er omfattet heraf.

Du kan læse mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside ved at følge dette link

Nærsikring A/S