Nærsikring A/S har indgået samarbejde med Dansk Krisekorps A/S om akut krisehjælp.

Dansk Krisekorps A/S oplyser om sig selv:

Efter flere års arbejde med akut krisehjælp, krisestyring og kurser, dannede cand.psych. Mette Nayberg og cand.psych. Morten Holler Dansk Krisekorps i 1994

I dag tæller Dansk Krisekorps mere ned 500 psykologer og er et datterselskab under AS3. Mette  Nayberg, som medejer og administrerende direktør, står stadig i spidsen og yder selv hjælp i specielle situationer, hvor omstændighederne kræver det.

Vi løser typisk to typer af opgaver:


Akutte krisepsykologiske opgaver:

    Krisehjælp ved røveri, overfald og ulykker

    Forebyggelse via træning og undervisning

    Ruster organisationen til uundgåelige hændelser

Udviklingsorienterede organisationspsykologiske opgaver:

    Stresshåndtering

    Coaching

    Konflikthåndtering

Vores ydelser og interventioner bygger på mange års erfaring hentet i krydsfeltet mellem organisatorisk og psykologisk viden.

www.danskkrisekorps.dk

Nærsikring A/S