Nærsikring A/S har indgået samarbejde med Dansk Krisekorps A/S om akut krisehjælp.

Dansk Krisekorps A/S oplyser om sig selv:


Dansk Krisekorps er et landsdækkende firma oprettet i 1994, ejet og drevet af cand.psych. Mette Nayberg og cand.psych. Morten Holler. Vi selv og vores mere end 300 tilknyttede psykologer løser to typer af opgaver:


Akutte krisepsykologiske opgaver:

    Krisehjælp ved røveri, overfald og ulykker

    Forebyggelse via træning og undervisning

    Ruster organisationen til uundgåelige hændelser

Udviklingsorienterede organisationspsykologiske opgaver:

    Stresshåndtering

    Coaching

    Konflikthåndtering

Vores ydelser og interventioner bygger på mange års erfaring hentet i krydsfeltet mellem organisatorisk og psykologisk viden.

www.danskkrisekorps.dk

Nærsikring A/S