Særligt omkring familie og slægtninges deltagelse i virksomheden, landbruget eller den privat husholdning og begrebet "håndsrækning".

Som udgangspunkt bør arbejdsgiverens familie, herunder børn og slægtninge også være forsikret, hvis deres arbejde efter omfang og beskaffenhed kan sidestilles med andre medarbejdere. 

Der er dog tilfælde, hvor forsikringen ikke kan dække en eventuel ulykke, indtruffet under udførelsen af arbejde for arbejdsgiver, nemlig hvor arbejdet vil blive betragtes som en håndsrækning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har på sin hjemmeside beskrevet netop dette begreb. Link til siden kan findes her: https://www.aes.dk/sagsforloeb/fagforbund-forsikringsselskaber-og-selvforsikrede/hvad-kan-anerkendes/situationer-0 -

Der kan ligeledes downloades en pjece om emnet ved at scrolle ned i bunde af siden, finde afsnittet ”Diverse” og ”Vejledning om anerkendelse af skader ved håndsrækninger ” og åben den første PDF – især afsnit 2.2 og afsnit 3 er af betydning for, hvornår et stykke arbejde kan betragtes som en håndsrækning og hvornår der er tale om arbejde sidestillet med andre ansattes.

 

Nærsikring A/S