Frivillig arbejdsulykkesforsikring for selvstændige og medhjælpende ægtefæller


Den selvstændige erhvervsdrivende, dvs. indehaver af enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller kommanditselskab, er ikke omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men kan tegne en frivillig forsikring for sig selv og eventuel medhjælpende ægtefælle, som dækker efter samme vilkår som for de ansatte.

Følg dette link til Arbedsmarkedets Erhvervssikring og se, hvad Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skriver om selvstændige og arbejdsskader.

Ligeledes kan man som indehaver tegne en frivillig forsikring hos AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) som dækker, hvis man bliver udsat for en erhvervssygdom, som opstår efter længere tids påvirkning på arbejdspladsen.

Se endvidere mere på virk.dk for information om erhvervssygdomsforsikring.

Nærsikring A/S